___________________________________________________________________

SANPO ALGEMENE JAARVERGADERING

Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van die Suid Afrikaanse Nationale Posduif Organisasie (SANPO) wat gehou sal word op Saterdag 10 Maart 2018 te Sun Windmill Casino, Bloemfontein.

Alle lede van alle organisasies wat by SANPO geaffilieer is, is welkom en word hartlik uitgenooi om die Algemene Jaarvergadering by te woon op 10 Maart 2018 om 10:00 by te woon.

Johan Pretorius

SANPO Sekretaris.

SANPO ANNUAL GENERAL MEETING

Notice of the Annual General of the South African National Pigeon Organisation that will be held on Saturday 10th March 2018 at the Sun Windmill Casino, Bloemfontein.

All members of all organisations affiliated to SANPO are welcome and are invited to attend the Annual General Meeting on the 10th March 2018 at 10:00.

Johan Pretoruis

SANPO Secretary.

  2015  ZA  IDENTIFIKASIERINGE UITGEREIK  -  PIENK  
         
         
ORGANISASIE REEKS   RINGMEESTER TELEFOON NO
         
Pta WDU       001 - 13000   J Dorling 012-333-0066
Noordwes PF    13001 - 14000   H Munnik 082-495-7025
Bfn Posduif F    14001 - 16000   C Pieterse 084-449-0809
Pta SPU    16001 - 19000   L Jamieson 082-808-0990
Corner Petshop    19001 - 20500   G Jacobs 021-872-6212
Senekal PK    20501 - 20800   F de Beer 082-404-0196
Y Cachalia    20801 - 21000   Y Cachalia 837,868,373
N Vrystaat VDB    21001 - 21100   S v Huyssteen 720,393,060
PL Bailie    21101 - 21400   PL Bailie 828,900,226
NOK Posduif U    21401 - 21600   MP Fourie 846,332,117
W Nel    21601 - 21700   W Nel 718,727,888
PAC Koch    21701 - 21800      PAC Koch 082-875-3750
JS de Kock    21801 - 21900   JS de Kock  
Vryheid PK    21901 - 22000   I Klingenberg 034-980-9511
Colesberg PK    22001 - 22800   B Nel 083-233-5807
Kuruman PK    22801 - 27200   C Smit 083-456-6017
O Vrystaat RF    27201 - 27300   F Azar 082-338-5312
Noordweskaap WF    27301 - 27600   F Fouche 083-274-1292
Pta SPU    27601 - 29600   L Jamieson 082-808-0990
Blue Bar Management    29601 - 31600   Marion 011-680-1118
KZN Racing PU    31601 - 33600   D Bradshaw 084-674-0266
Pta WDU    33601 - 36600   J Dorling 012-333-0066
Korf Com Hokke    36601 - 36800   F Korff 084-587-1161
B Scholtz    36801 - 36900   B Scholtz 082-414-9011
Gillroy    36901 - 37100   FB Gillmer 083-455-2052
Noordwes PF    37101 - 39100   H Munnik 082-495-7025
Sentr. Noordwes PF    39101 - 41100   M Odendaal 083-994-5476
Windy Corner RPC    41101 - 42300   K vd Walt 083-269-2492
Saamstaan RF    42301 - 43300   D vd Merwe 079-898-0785
Panorama Petshop    43301 - 59300   Kurt 021-930-2609
Birds Haven Petshop    59301 - 62800   R Viljoen 082-570-0844
The Pet Centre    62801 - 67800   E Mohammed 082-598-1999
Wellington Petshop    67801 - 71800   G Koorts 021-864-2364
Border HU    71801 - 72600   L Krug 082-412-9393
Gillroy    72601 - 72700   F Gillmer 083-455-2052
Namaqua SDK    72701 - 73100   G Beukes 083-635-7865
Reddersburg P K    73101 - 73200    W Kruger 083-320-4515
E Helm    73201 - 73300   E Helm 082-073-6684
Kalahari PF    73301 - 73800   C Reitz 079-395-3004
N Vrystaat VDB    73801 - 73900   S v Huyssteen 072-039-3060
WP Visser    73901 - 74000   WP Visser 076-110-3909
Dewetsdorp DK    74001 - 74200        
Lydenburg PK    74201 - 74700   G Roets 082-462-3076
Tuinroete PF    74701 - 75400   E v Eeden 084-604- 2624
Modderriet PK    75401 - 75800   P Groenewald 082-322-6945
B Scholtz    75801 - 75900   B Scholts 082-414-9011
Noordelike RU    75901 - 76100   C Stander 082-653-3459
Fauresmith PK    76101 - 76200   B Herbst 082-856-3979
Gauteng PU    76201 - 77200   C Jasper 083-327-4978
Karoo DU    77201 - 77400   PE Mare 079-236-7823
Griekwalandwes HS    77401 - 77900   AC Drude 083-362-6419
Noordweskaap PF    77901 - 78000   S von Williegh 082-844-6604
Gauteng PU    78001 - 78100   C Jasper 083-327-4978
Vryheid PK    78101 - 78200   L le Roux 084-366-8422
Gauteng PU    78201 - 79100   C Jasper 083-327-4978
EP Pigeon U    79101 - 80300   H le Roux 076-140-9347
Bethlehem PDK    80301 - 80400   Michell 058-303-8943
Saamstaan RF    80401 - 80900   D vd Merwe 079-898-0785
Boshof PK    80901 - 81200   D van Dyk 084-858-8686
         
ETS INFO Elektroniese Klokke 
Document/ Dokument -:-Date / Datum
ETS Approved Rings   April 2017
ETS Suppliers   April 2017
ETS Dealers in ZA   April 2017
     

 


Download document

To whom it may concern;

Please note that no Exclusive ETS “Software” precluding other SANPO Approved Branded E-Rings will be allowed without also making available the open option to Fanciers whereby any approved branded E-Rings can be accommodated by the ETS, giving the Fancier Freedom of choice as to which option he peferes.

The same condition is not new to ETS OEMs as it is already been implemented in Organisations such as NPO and other European Organisations.

The mentioned Rule 1 under SANPO ETS System is therefore amended to read as follows noting the specific deadline date mentioned hereunder.

All SANPO approved ETS systems,    club units(CANS) and the actual ETS Clock registering the arrivals of the pigeons from a race,    must have the capability to read all SANPO approved E-Rings.  

In the case of the “Open Option” The respective units software driving the clock is to allow the basketing and timing of all SANPO Approved E-Rings” irrespective of the approved OEM brand or ID Code.

In essence this means that all clocks shall have the option to be opened to read all SANPO approved E-Rings irrespective of who the approved manaufacturer is,  so-doing allowing the Fancier freedom of choice to purchase a SANPO approved E- ring of his choice or alternatively continue to use the Branded ETS Exclusive software precluding other branded E-Rings.  This however would be the Fanciers choice to make.

All Club Units however to accommodate all SANPO approved Branded E-Rings.  SANPO will not approved any E-Ring that has not been FCI Approved.

Please aslo note that the latest SANPO approved software versions of ETS OEMS shall be used on ETS when participating is SANPO Sanctioned Races.

The implementation date for above has been set for 1 January 2017.

 

    26 Apr 2017    
SANPO ETS BULLETIN – OPEN CLOCKS   Sanpo letter to all federations - constitutions  Bestelvorm / Order Form PDF  Bestelvorm/Order Form Excel 
SANPO MERIETES/MERITS CREDENTIAL FORM SANPO 2017 AJV  GELOOFSBRIEWE ONTVANG EC: Requests for handclocks GELOOFSBRIEWE 
         

 

SANPO NUUS

SANPO NUUS

26 APRIL 2017

Die SANPO President en die SANPO raad wens ons al die SANPO lede ‘n baie voorspoedige 2017 wedvlugseisoen.

 

 

Die week in SANPO NUUS:

 

  • SANPO NOMMERS: Die huidige SANPO nommers is nie meer geldig nie. Nuwe nommers sal vanaf 1 Augustus aan alle organisasies versprei word sodra die ledelyste soos per SANPO Grondwet vereiste ingedien word. Sien Grondwet reël 6.1.2 soos in PE aanvaar is.

 

“Before the last day of July of each year, each Member shall provide to the treasurer of SANPO a list on which appears the names, surnames, identification numbers and cell number and e mail address (if possible)of all his club members and office-bearers, as well as the membership fees owing by Members of SANPO with respect to his club members. No club member shall be entitled to the privileges of SANPO until his name appears on such list and his   membership fee has been paid in full.”

Ek sal ‘n excel table aan alle organisasies stuur om die inligting op te laai. Die e  pos is ook nodig sodat alle SANPO lede die SANPO NUUS persoonlik kan ontvang. Sien aangehegte dokument wat deur raad aanvaar is omtrent die SANPO nommers. (reeds tevore uitgestuur)

LW: Hierdie lede inligting soos ontvang sal onder geen omstandighede versprei of beskikbaar gestel word nie.

 

  • ETS verskaffers: Sien aangehegte lys van geldige ringe en verskaffers.

 

  • Grondwet veranderinge: Organisasies moet asb die grondwet veranderinge wat tydens die AJV in PE aanvaar is , aan al die lede stuur en implimenteer. Ek kry verskeie oproepe van lede wat nie daarvan bewus is nie.

 

Sien ook skrywe van die president: (aangeheg)

 

  • Skiet van wedvlug duiweDie raad is bewus van gevalle waar duiwe geskiet is. Daar sal vandag ‘n persverklaring oor die aangeleentheid uitgestuur word. Daar sal ook oor die radio oor die onderwerp gepraat word. Die President het ook melding daarvan gemaak tydens die afgelope naweek se SASCOC vergadering.

 

  • Pretoria FM:  Dit is nie nodig dat lede vroeg Vrydae oggende na die program luister nie. Om later te luister: 1. Gaan na Pta FM se webblad. 2.Kies Webgrepe 3. Kies Klankkoerant Landbou 4. Kies datum ( sal altyd die Vrydag datum wees) 5. Gewoonlik die laaste 10 minute. Dit is ook direk op DSTV 887.

 

Die week se gesprek sal handel oor die skiet van duiwe – George hanteer die gesprek. Volgende week gaan Richie ons meer van sy streek se doen en late vertel.

 

  • Appelle: Daar is verskeie appelle wat tans na SANPO verwys word. Let asb daarop dat enige probleem eers na die onderskeie klubs , daarna organisasie verwys moet word vir moontlike oplossing voordat dit na SANPO verwys word. In die geval word die SANPO streeks verteenwoordiger eers versoek om die klagte te ondersoek , ‘n verslag aan die partye te stuur met ‘n  oplossing. Indien die dispuut nog nie opgelos is nie , kan een van die partye na SANPO die formele appél roete volg.

 

 

  • Die SANPO Grondwet sowel as die “ DOPING MANUAL” sal teen die naweek op die blad verskyn. Alle grondwet veranderinge soos in PE aanvaar is, is reeds bygewerk.

 

  • Putterie gedenk wedvlug: Organisasies is tydens die SANPO raadsvergadering versoek om die 1 ste naweek in September ‘n “Putterie gedenkwedvlug” te hou.  Daar sal ook ‘n trofee aan die unie wenners oorhandig word. Meer hieroor later.

 

Eers genoeg vir die week.

 

 

 

SANPO GROETE

 

Johan

 

 

 

 

winbird

File Instructions -
1st Time This file must be downloaded first  
Winbird Latest EXE file. To be placed in the Winbird folder  
Procedure Procedure to import electronic clocks