Form                                                  -2018-    Vorm                                       
Letter   Dekbrief
Racing   Wedvlugte
Racing (Word Doc)   Wedvlugte (Word Dok)
Admin   Admin
Juniors Juniors   Juniors Juniors
Show Skou   Show Skou
Ladies Dames   Ladies Dames
Best Birds Doc-A Beste Duiwe Doc-A With form below Best Birds Doc-A Beste Duiwe Dok-A
Best Bird of the Year Beste Duif van die Jaar Saam Bostaande   Best Bird of the Year Beste Duif van die Jaar


SANPO

MERIETES / MERITS 2018

SANPO GALA EVENT

PORT ELIZABETH

9TH MARCH 2019

AS FROM 2018 MEMBERS CAN RECEIVE MERIT AWARDS FOR THE FOLLOWING CATOGORIES

VANAF 2018 KAN LEDE MERIETE KLEURE INDIE VOLGENDE KATEGORIë ONTVANG

v      MEMBERS 80 YEARS / LEDE 80 JAAR (SERTIFIKKAT/CERTIFICATE)

v      ADMINISTARTION /ADMINISTRASIE

v      RACING / WEDVLUGTE – MUST BE IN TOP 25% PER YEAR AS SUBMITTED

v      SHOW / SKOU

v      JUDGING /BEOORDEELAAR

v      LADIES / DAMES

v      JUNIORS / JUNIORS – PRESIDENTS AWRD / PRESIDENT TOEKENNING

v      JUNIORS / JUNIORS – KLUB/UNION CHAMPION / KLUB / UNIE KAMPIOEN

v      BRAIDING / GOUE OMBOORSEL

BEST BIRDS / BESTE DUIWE

OVERALL SANPO BEST BIRDS / ALGEHELE SANPO BESTE DUIWE (CLUB/UNION / KLUB/UNIE)

v      SHORT / KORT (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      MIDDLE / MIDDEL (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      LONG / LANG (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      OVERALL SANPO BEST BIRD / ALGEHELE SANPO BESTE DUIF (GOLD, SILVER , BRONZE )

NEW / NUUT (MEDALS TO WINNERS)

CLUBS / SMALLER UNIONS – (100 – 500 BIRDS PER RACE)

v      SHORT / KORT (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      MIDDLE / MIDDEL (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      LONG / LANG (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      OVERALL  BEST BIRD / ALGEHELE BESTE DUIF (GOLD, SILVER , BRONZE )

LARGE CLUBS / MEDUIM UNIONS – (501 - 2000 BIRDS PER RACE)

v      SHORT / KORT (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      MIDDLE / MIDDEL (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      LONG / LANG (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      OVERALL  BEST BIRD / ALGEHELE BESTE DUIF (GOLD, SILVER , BRONZE )

LARGE CLUBS / COMBINES / PROVINCIAL RACES – (2001 PLUS BIRDS PER RACE)

v      SHORT / KORT (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      MIDDLE / MIDDEL (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      LONG / LANG (GOLD , SILVER , BRONZE )

v      OVERALL BEST BIRD / ALGEHELE BESTE DUIF (GOLD, SILVER , BRONZE )