___________________________________________________________________

SANPO ALGEMENE JAARVERGADERING

Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van die Suid Afrikaanse Nationale Posduif Organisasie (SANPO) wat gehou sal word op Saterdag 10 Maart 2018 te Sun Windmill Casino, Bloemfontein.

Alle lede van alle organisasies wat by SANPO geaffilieer is, is welkom en word hartlik uitgenooi om die Algemene Jaarvergadering by te woon op 10 Maart 2018 om 10:00 by te woon.

Johan Pretorius

SANPO Sekretaris.

SANPO ANNUAL GENERAL MEETING

Notice of the Annual General of the South African National Pigeon Organisation that will be held on Saturday 10th March 2018 at the Sun Windmill Casino, Bloemfontein.

All members of all organisations affiliated to SANPO are welcome and are invited to attend the Annual General Meeting on the 10th March 2018 at 10:00.

Johan Pretoruis

SANPO Secretary.